Монгол орны биологийн олон янз байдал ...............................

 

Хөхтөн

Экологи

Ургамал

Шувуу

Эрвээхэй

name

Экологи нэр томъёоны Англи-Монгол толь

Зохиогч: Б. Болдгив, Н. Батсайхан, Р. Самъяа

Тодорхой тусгайлсан салбарт хэрэглэгддэг нэр томъёоны утгыг мэдэж, Англи хэл дээрх материалыг уншиж ойлгох нь зөвхөн хэлний төдийгүй тухайн салбарын гүн гүнзгий мэдлэгийг шаардах ба энэ нь эхлэн суралцагчдад энэхүү бүтээлийг өргөн барьсан байна.

 

 

name

Экологи

Тархалт ба Элбэгшлийн сорилын судалгаа

Чарльз Ж. Кребс

Манай улсад экологийн суурь шинжлэх ухааны боловсон хүчин ховор, түүнчлэн эх хэл дээр зохиосон болон орчуулсан бүрэн хэмжээний ном сурах бичиг, хомсдолтой байгаа зэрэг нь энэ салбарынханд энэхүү ном хэрэгтэй юм.

 

 

name

Эволюци

Орчуулга: Б. Болдгив

Биологи, экологи-эволюцийн биологийн дэлхийд нэр хүндтэй тэнхимийн профессор Дуглас Футуимагийн "Эволюци" номын хоёр дахь удаагийн хэвлэлийн Монгол орчуулгыг өргөн барьж байна.

 

name

Экологи нэр томъёоны Англи-Монгол толь

 

name

Экологи, Эволюцийн нэр томъёоны Англи-Монгол тайлбар толь

Б. Болдгив, Х. Тэрбиш, Д. Лхагвасүрэн

Энэ бүтээлд экологи-эволюцийн биологи, хүрээлэн буй орчны хамгааллын холбогдолтой 6500 орчим Англи нэр томёог сонгон оруулж, үндсэн агуулгын Монгол хэлээр тайлбарласан байна