Монгол орны биологийн олон янз байдал............................. .

Хөхтөн

Экологи

Ургамал

Шувуу

Эрвээхэй

name

 

Ханбогдын шувууд

Шувуудын нүүдлийн гурван гол зам Монгол орны нутгаар дайран өнгөрдөг бөгөөд энэ удаагийн Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрөөр нүүдлийн үедээ говийн нутгаар ямар төрлийн шувууд бууж амран, хүч тэнхээгээ сэлбэн нисч өнгөрдөг. Говь нутаг эрс тэс уур амьсгалтай хэдий ч ховор, улсын тусгай хамгаалалтад орсон олон тооны төрөл зүйл бүхий биологийн олон янз байдын хувьд баялаг юм. энэхүү номонд Ц. Пүрэвсүрэн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээгүүр нүүдлэн, байршдаг шувуудыг оруулж өгсөн сонирхолтой бүтээл юм.